top of page
Bedrijventerrein Sanjesfjild

 

Locatie: Giekerk
Landschap: agrarisch, nieuw stedelijk
Functie: bedrijven
Oppervlakte: 6,0 ha
Opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel
Team: Drive3d! en My BackYard
Soort opdracht: prijsvraag (gewonnen), visualisatie, schetsontwerp, stedenbouwkundig plan

 

 

Natuurlijke groei

 

Gelegen aan de rand van Giekerk ligt een stuk landbouwgrond waar de gemeente Tytsjerksteradiel een bedrijventerrein wil ontwikkelen. 
De vraag was om een stedenbouwkundig plan voor een bedrijventerrein van circa 6 hectare met een landschappelijke inpassing en aandacht voor duurzaamheid en beeldkwaliteit te ontwikkelen.

 

Het ontwerp kenmerkt zich door een landschappelijke geleding waardoor het opgedeeld is in vijf uitgeefbare blokken, door groen van elkaar gescheiden. De uitgeefbare blokken hebben de schaal van wat in de omgeving gangbaar is. Een groene wig verbindt het dorpslint via het nieuwe bedrijventerrein direct met het buitengebied. 
Tussen het dorpslint en het bedrijventerrein komt een nieuw erf waaraan de kerk, een voormalige school, een zorgboerderij en nieuwe bedrijfswoningen komen te liggen. 
De bedrijfsgebouwen krijgen het uiterlijk van een kapschuur, waarbij de kap verplicht oost-west wordt geplaatst. De gebouwen worden in hout uitgevoerd. 
Vanuit duurzaamheid en de herkenbaarheid van het bedrijventerrein zijn er eisen gesteld aan de dakvlakken: het zuidelijke georiënteerde dakvlak in zonnepanelen en het noordelijke dakvlak met gras.

vogelvlucht bedrijventerrein
concept
plankaart
verbinding bedrijventerrein met dorp
grasdaken en daken met zonnepanelen
profielen
bottom of page