Herinrichting Halbertsma's plein
GROU
schetsontwerp, VO-ontwerp, DO-ontwerp, visualisatie, begeleiden bestek
Landschappelijke inpassing
LEONS
inpassingsplan
Hampshire Plaza Hotel
GRONINGEN
visievorming, schetsontwerp, tekenwerkzaamheden
Wiebengalocatie Hanzehogeschool
GRONINGEN
visievorming, ontwerp, kostenraming en tekenwerkzaamheden
Overijsselselaan
LEEUWARDEN
OTB-ontwerp, TB-ontwerp
Herinrichting Stationsgebied
LEEUWARDEN
Voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, opstellen contracteisen UAV-GC
Regiotram
GRONINGEN
Voorlopig ontwerp, referentieontwerp, opstellen eisen UAV-GC
Drachtsterplein
LEEUWARDEN
Variantenstudie, beeldkwaliteitsplan, referentieontwerp voor UAV-GC contract
MFC Hardegarijp
HARDEGARIJP
variantenstudie
Fietsboulevard Leidsche Rijn
UTRECHT
Voorlopig ontwerp bouwstenen, definitief ontwerp bouwstenen
Haalbaarheidsstudie Stiens-oost
STIENS
haalbaarheidsstudie
Bedrijventerrein Sanjesfjild
GIEKERK
Prijsvraag (gewonnen), visualisatie, schetsontwerp, stedenbouwkundig plan
Gezond schoolplein Liudger
DRACHTEN
Tekenwerk
Herinrichting Binnenstad-oost
LEEUWARDEN
Voorlopig ontwerp, definitief ontwerp
Aanpak Ring Zuid
GRONINGEN
Opstellen vraagspecificatie, referentieontwerp
Inrichtingsplan Johanniterveld
UTRECHT
Voorlopig ontwerp inrichtingsplan, definitief ontwerp inrichtingsplan
Speelplaats de Bongerd
UTRECHT
Schetsontwerp
Oostergoplein
LEEUWARDEN
Beeldkwaliteitsplan, schetsontwerp, voorlopig ontwerp, referentieontwerp voor UAV-GC contract, visualisatie
WaterCampus
LEEUWARDEN
Stedenbouwkundige randvoorwaarden
Fietstunnel Van Loonstraat
LEEUWARDEN
Beeldkwaliteitsplan, schetsontwerp, voorlopig ontwerp, referentieontwerp voor UAV-GC contract
Evenemententerrein Kenniscampus
LEEUWARDEN
Voorlopig ontwerp, visualisatie
Speelplantsoen Huizum-oost
LEEUWARDEN
Schetsontwerp, ideeenboek
Bouwmeesterbuurt
ALMERE
Ruimtelijke analyse, bouwstenen, schetsontwerp
Woonzorgcentrum
LEEUWARDEN
Schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp
Meer weergeven
2015 Webdesign: www.wouterstorm.com