top of page
Halbertsma's plein

 

Locatie: Grou

Landschap: Herinrichting dorpscentrum

Functie: plein

Oppervlakte: 2,0 ha

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden

Team: Gemeente Leeuwarden en My Backyard

Soort opdracht: visualisatie, schetsontwerp, VO-ontwerp, DO-ontwerp, begeleiden bestek

 

 

Eigentijdse vorm voor 'It Grien' 

Als concept voor het Halberstma's plein is een sterke vorm geintroduceerd om het parkeren een plek op het plein te geven en de muziekkoepel centraal te stellen. Een verwijzing naar en een eigentijdse vorm van It Grien.

Vanzelfsprekendheid, eenvoud en ambacht op ieder schaalniveau zijn belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp.
Het plein zelf bestaat uit één vlak waarbij het plein als geheel van zuid naar noord afloopt. Langs
de bebouwing rond het plein komt een plint die de voet van de gebouwen volgt.

Herinrichting Halbertsma's plein
Herinrichting Halbertsma's plein
Herinrichting Halbertsma's plein
Herinrichting Halbertsma's plein
Herinrichting Halbertsma's plein
Herinrichting Halbertsma's plein
Herinrichting Halbertsma's plein
Herinrichting Halbertsma's plein
Herinrichting Halbertsma's plein
bottom of page