top of page
Aanpak Ring Zuid

Locatie: Groningen
Setting: infrastructuur, stad
Functie: wegen, water, groenstructuur
Lengte: 12km
Opdrachtgever: Projectbureau Aanpak Ring Zuid
Team: Projectbureau Aanpak Ring Zuid en My BackYard
Soort opdracht: opstellen vraagspecificatie, referentieontwerp

 

Verbeteren van leefbaarheid en bereikbaarheid Groningen stad en omgeving

 

De zuidelijke ringweg (A7) is zo’n twaalf kilometer lang en loopt dwars door de stad Groningen. Doel van het project is het verbeteren van de verkeersdoorstroming, de bereikbaarheid van Groningen, de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit én de leefbaarheid van de stad. Hoogtepunt van het plan is de deels verdiepte ligging van de weg waardoor er op maaiveldniveau ruimte onstaat om de stad en het Sterrebos aan te helen waarmee er één groot zuiderplantsoen ontstaat. 

 

De projectorganisatie Aanpak Ring Zuid (ARZ) is een samenwerking van Rijkswaterstaat, provincie Groningen en gemeente Groningen. Een dynamische en complexe omgeving. Via de gemeente ben ik gedetacheerd bij het projectbureau en betrokken bij het opstellen van contractstukken groeninrichting en faunapassages t.b.v. de vraagspecificatie.

bestaande situatie sterrebos
toekomstige situatie sterrebos
ondertekening tracebesluit
bestaande situatie vrijheidsplein
toekomstige situatie vrijheidsplein
bestaande situatie laan corpus
toekomstige situatie laan corpus
bestaande situatie julianaplein
toekomstige situatie julianaplein
bestaande situatie julianaplein
toekomstige situatie julianaplein
visualisatie helperzoomtunnel
visualisatie vondellaan
bottom of page