top of page
MFC Hardegarijp
bestaande winkelcentrum: voorkant
ruimtebeslag functies nieuw MFC
bestaande winkelcentrum: achterkant
impressie variant 1
impressie variant 2
impressie variant 3
visualisatie varianten

Locatie: Hardegarijp

Landschap: stedelijk

Functie: bebouwing

Oppervlakte: 1,5 ha

Opdrachtgever: Gemeente Tytsjerkstradiel

Team: Gemeente Tytsjerkstradiel, My BackYard en Drive!3d

Soort opdracht: variantenstudie

 

 

Ruimtelijke verkenning binnen dorpse context

 

De vraag  luidde om bij het huidige winkelcentrum in Hardegarijp een variantenstudie te doen voor de bouw van een MFC.

 

Hiervoor hebben we eerst een heldere set uitgangspunten geformuleerd welke als basis diende voor voor een een drietal ruimtelijke varianten voor het MFC.

 

Variant 1: Zelfstandige gebouwen

Variant 2: Verbonden gebouwen

Variant 3: Geschakelde gebouwen

 

Voor alle varianten golden de volgende ruimtelijke uitgangspunten:

- De compositie diende te bestaan uit de bestaande sporthal met tegenoverliggend langs de Easter Omwei een nieuw volume;

- Een deel van het MFC diende altijd als markant volume buiten de rooilijn langs de Easter Omwei gesitueerd te worden;
- Het MFC programma diende zo veel mogelijk op de begane grond gesitueerd te worden;
- Realisatie van een autovrij dorpsplein als kwalitatief hoogwaardige schakel tussen de volumes en als verbinding met parkeerterreinen;
- De schakeling van het programma diende geordend te zijn naar gebruiksovereenkomsten;
- De diepte van alle eenheden diende 15m over de gehele breedte te zijn zodat stapeling mogelijk is.

 

Per variant zijn tenslotte de kenmerken beschreven in een afwegingsmatrix zodat de varianten onderling goed vergelijkbaar zijn.

bottom of page