top of page
Landschappelijke inpassing Leons, regeling Rood voor Rood

Locatie: Leons
Landschap: landelijk, terpdorp
Functies: erf, recreatiewoningen
Oppervlakte: 1,6 ha
Opdrachtgever: Bruinsma Bouw
Team: My Backyard, architektenburo Hofstra-Douma
Soort opdracht: landschappelijke inpassing twaalf recreatiewoningen

 

Sloop oude stal en herbouw van twaalf recreatiewoningen met oog en aandacht voor de bijzondere omgeving

 

My Backyard is gevraagd om twaalf recreatiewoningen in te passen aan de rand van het terpdorpje Leons.

De sloop van de oude ligstal maakte het mogelijk om het zicht vanaf de doorgaande weg op de kerk te herstellen. De introductie van een tweede erf maakte het mogelijk om de afmetingen van het erf passend te houden binnen de omgeving, waarbij het zicht op de kerk hersteld is. Door het ontwerp integraal te benaderen is een samenhangende beeld het resultaat, waarbij de veranderingen op een logische en natuurlijke manier zich voegen naar het landschap. Het ontwerp is dan ook in één keer door Hus en Hiem goedgekeurd.

De sloop en herbouw viel binnen de regeling Rood voor Rood.

landschappelijke inpassing Leons
landschappelijke inpassing Leons
landschappelijke inpassing Leons
landschappelijke inpassing Leons
landschappelijke inpassing Leons
landschappelijke inpassing Leons
landschappelijke inpassing Leons
0170628 landschappelijke inpassing leons_husenhiem_Page_10
landschappelijke inpassing Leons
landschappelijke inpassing Leons
landschappelijke inpassing Leons
landschappelijke inpassing Leons
landschappelijke inpassing Leons
appelijke inpassing leons_husenhiem_Page_19
landschappelijke inpassing Leons
landschappelijke inpassing Leons
bottom of page