top of page
Drachtsterplein

 

Locatie: Leeuwarden

Landschap: infrastructuur, stedelijk

Functie: wegen, water

Oppervlakte: 2,0 ha

Opdrachtgever: Provincie Fryslân

Team: Gemeente Leeuwarden en My BackYard

Soort opdracht: variantenstudie, beeldkwaliteitsplan, referentieontwerp voor UAV-GC contract

 

 

Optimale gebruiks- en belevingswaarde

 

De opgave bestond uit het vergroten van de doorstroming van het verkeer, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en het inpassen binnen het stedelijke weefsel. De oude situatie voldeed niet meer, omdat de wachttijden voor automobilisten en fietsers te hoog opliepen.

 

Als eerste stap is er een variantenstudie gedaan waarbij de variant met verkeerslichten en fietsonderdoorgangen als beste uit de bus door de goede doorstroming van het verkeer en de goede mogelijkheden om het ontwerp landschappelijk in te passen.

Vervolgens hebben we een beeldkwaliteitsplan en een referentieontwerp opgesteld.

Bijzonder is dat er tijdens dit proces ruimte is gevonden om een sloepenroute toe te voegen aan het project. Deze biedt een alternatief voor een onbevaarbaar deel van de Wirdummervaart zodat de oude vaarverbinding tussen Leeuwarden en Wirdum en de uitbreidingswijken Zuiderburen/De Zuidlanden weer mogelijk wordt. Door het inpassen van de vaart en het versterken van de groenstructuur is de gebruiks- en belevingswaarde geoptimaliseerd.

Fietspaden bestaan uit rechtstanden en luie bochten. Goed voor het comfort en de sociale veiligheid.

Basaltkeien en keramiek verhogen de belevingswaarde, zijn toekomstbestendig en onderhoudsvriendelijk.

frontwand fietstunnel
tunnelwand voorzien van keramiek
landschappelijke inpassing toeritten
Brug over nieuw gegraven vaart
nieuw gegraven vaart
oude badweg opgenomen in ontwerp
afgevallen variant: bypass
afgevallen variant: turborotonde
voorkeursvariant met verkeerslichten
visualisatie beeldkwaliteitsplan
visualisatie beeldkwaliteitsplan
visualisatie beeldkwaliteitsplan
visualisatie beeldkwaliteitsplan
visualisatie beeldkwaliteitsplan
visualisatie beeldkwaliteitsplan
visualisatie beeldkwaliteitsplan
visualisatie beeldkwaliteitsplan
visualisatie beeldkwaliteitsplan
visualisatie beeldkwaliteitsplan
bottom of page