top of page
Regiotram

Locatie: Groningen

Setting: binnenstedelijk, stedelijk, recreatief, infrastructuur

Functie: openbaar vervoer

Lengte: tramlijn 1 (6,6 km lengte); tramlijn 2 (4,8 km lengte)

Opdrachtgever: Projectbureau Regiotram

Team: Projectbureau Regiotram, My BackYard

Soort opdracht: voorlopig ontwerp, referentieontwerp, opstellen eisen UAV-GC

 

 

Integraal maatwerk

 

Regiotram is de benaming van het plan om de tram terug te laten keren in Groningen. Er zouden twee tramlijnen aangelegd worden:

Tramlijn 1 van het hoofdstation via de Grote Markt naar Zernike.

Tramlijn 2 van het hoofdstation naar Kardinge.

 

Ondanks de moeilijke opgave om een tram dwars door het centrum van de bestaande stad in te passen is dit met behoud van belangrijke groenstructuren toch mogelijk gebleken. Het ontwerp van het tramtracé voegde zich naar omgeving van stadskern met haar historisch smalle straten, via de radialen, tot de satellieten Zernikecampus en Kardinge. Intensieve samenwerking tussen alle betrokken disciplines had als resultaat dat er een goed doordacht integraal referentieontwerp op tafel lag, dat door de gegadigden tot een uitvoeringsontwerp uitgewerkt kon worden.

Mede door de kredietcrisis, waardoor gemeenten zeer sterk op de uitgaven moesten letten, kwam het draagvlak voor de regiotram onder druk te staan. Het project is in december 2012 stilgelegd.

regiotram
regiotram
regiotram
regiotram
regiotram
regiotram
regiotram
regiotram
stedelijke ecologische structuur
analyse stedenbouw
bottom of page