top of page
Stiens-oost

 

Locatie: Stiens-Oost

Landschap: landelijk, uitbreidingswijk

Functie: wonen

Oppervlakte: 8,0 ha

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden

Team: Gemeente Leeuwarden en My BackYard

Soort opdracht: haalbaarheidsstudie

 

 

Realistisch plan met ruimtelijke kwaliteit

 

My Backyard is gevraagd om een stedenbouwkundige schets voor de uitbreidingswijk van Stiens-oost uit te werken met als doel de financiele haalbaarheid te kunnen toetsen. Een snelle ontwerpslag gaf inzicht in zowel de kosten (verhardingen, kunstwerken groen en water) als de opbrengsten (uitgeefbaar terrein).

 

Het dorpse karakter komt terug in het plan. Smalle landweggetjes leiden langs ruime, brede kavels met veel individuele vrijheid voor de te bouwen woningen. Doordat de rooilijn relatief ver naar achteren ligt en de kavels breed zijn krijgt de buurt een uitgesproken ongedwongen dorps en groen karakter. 

 

Het plan presenteert zich op een natuurlijke wijze naar haar omgeving doordat de openbare ruimte zich concentreert langs de randen van het plan. Zo blijft het profiel van de Truerdyk met haar bermsloot gehandhaafd. Ook blijft de vaart die nu al de zuidgrens van het plan vormt niet alleen gehandhaafd, deze wordt doorgetrokken naar het noorden. Nieuwe bruggetjes zorgen er voor dat bestaande wandelroutes niet alleen in tact blijven maar ook uitgebreid worden.

 

haalbaarheidstudie stiens oost
bestaande situatie
bestaande situatie
bestaande situatie
bestaande situatie
bestaande situatie
bestaande situatie
bestaande situatie
bestaande situatie
bestaande situatie
bestaande situatie
bestaande situatie
bestaande situatie
bestaande situatie
oppervlakteberekening
bottom of page