top of page

Locatie: centrum Leeuwarden

Landschap: binnenstedelijk

Functie: wonen, voorzieningen

Oppervlakte: 1,0 ha

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden

Projectpartners: Gemeente Leeuwarden en My BackYard

Soort opdracht: voorlopig ontwerp, definitief ontwerp.

 

 

Verborgen kwaliteiten ontluiken

 

Het projectgebied met de Korfmakerstraat, Koningsstraat en De Tuinen liggen in de historische binnenstad van Leeuwarden. Door de jaren heen was de inrichting verouderd en verrommeld. Ook voldeed de inrichting niet meer aan de veranderde eisen van de tijd.

In samenwerking met de gemeente Leeuwarden is een voorlopig- en een definitief ontwerp gemaakt voor de openbare ruimte passend binnen de binnenstadsvisie. Door de openbare ruimte te ontdoen van de wildgroei aan inrichtingselementen, het slim herschikken van parkeerplaatsen en het verwijderen van de hekwerken langs de kade wordt de gracht zichtbaar. Zo is er een rustig beeld ontstaan waar gebruikers op een natuurlijke manier hun weg vinden.

 

Op de hoek van De Tuinen met de Voorstreek is er ruimte gemaakt voor een terras dat niet alleen extra mogelijkheden biedt aan de eigenaar, maar ook het straatbeeld verlevendigt.

In de Koningsstraat is het historisch profiel teruggebracht, met stoepjes voorzien van oude Friese geeltjes.

De Korfmakerstraat is ingericht als shared space, een ongedwongen inrichting die daarmee ook optimaal ruimte biedt aan terrassen voor de aanwezige restaurants.

De oude plataan heeft een prominente plaats gekregen.

plankaart herinrichting-oost
binnenstad oost
binnenstad oost
binnenstad oost
binnenstad oost
binnenstad oost
binnenstad oost
binnenstad oost
binnenstad oost
binnenstad oost
binnenstad oost
binnenstad oost
binnenstad oost
binnenstad oost
binnenstad oost
profielen binnenstad oost
detail binnenstad oost
boomrooster binnenstad oost
bottom of page