top of page

Locatie: Leidsche Rijn, Utrecht

Setting: nieuw stedelijk, stedelijk

Functie: wonen

Oppervlakte: 10,5 ha

Opdrachtgever: Projectbureau Leidsche Rijn

Team: Eker & Schaap en My BackYard

Soort opdracht: voorlopig ontwerp inrichtingsplan, definitief ontwerp inrichtingsplan

 

 

Verrassende verkaveling en parkachtige tuinen

 

Johanniterveld is een buurt binnen Leidsche Rijn. Het ademt de oude sfeer van het gebied. Een belangrijke opgave was de inpassing van de oude bebouwing met de bijbehorende royale tuinen. Deze maakt meer dan 50% uit van het uitgeefbare oppervlakte van de nieuwe buurt.

 

De nieuwe kavels zijn op een onregelmatige manier tussen de bestaande percelen geplaatst. Een aantrekkelijke afwisseling van oud en nieuw. De openbare ruimte binnen deze buurt is minimaal. Het beeld wordt dan ook bepaald door het vele groen op de ruime privékavels en de vele gehandhaafde slootjes. Dit tuinenparadijs wordt aangevuld met twee openbare tuinen: een speelveld en een honden uitlaatplek. De rijkdom aan ruime privétuinen levert een parkachtig beeld op, waar buurtbewoners uit de dichter verkavelde aanliggende buurten ook van profiteren.

plankaart johanitterveld
johanniterveld
woonstraat johanniterveld
johanniterveld
speelplek johanniterveld
speelplek johanniterveld
woonstraat johanniterveld
woonstraat johanniterveld
parkeerbalans johanitterveld
themakaarten johanitterveld
profiel johanniterveld
detail johanitterveld
bottom of page