top of page
Bouwmeesterbuurt

 

Locatie: Almere

Landschap: stedelijk

Functies: wonen, voorzieningen

Oppervlakte: 11,5 hectare

Opdrachtgever: Ymere

Team: Dienst stedelijke ontwikkeling Almere en My BackYard

Soort opdracht: ruimtelijke analyse, bouwstenen, schetsontwerp

 

 

Nieuwe impuls

 

De Bouwmeesterbuurt verpauperde. Zowel in fysiek opzicht als voor wat betreft de sociaaleconomische positie van de bewoners ging het niet goed met de buurt.

 

Bijzonder aan dit project was een aanpak gericht op identiteit, dynamiek en toekomstperspectief voor de Bouwmeesterbuurt. Wij hebben ons gericht op het fysieke spoor. Na het verkennen van de ruimtelijke problematiek zijn bouwstenen in de vorm van kleine concrete chirurgische ingrepen ontwikkeld. Met beperkte middelen geven deze een kwaliteitsimpuls aan de buurt.

voorbeelduitwerking van eesterenplei
buurt in haar omgeving
analyse infrastructuur
analyse groen
maatregelen
bottom of page