top of page

ABOUT ME

CONTACT

500 Terry Francois Street

San Francisco, CA 94158

info@mysite.com

Tel: 123-456-7890

  • LinkedIn Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Facebook Basic Black

Tekst zichtbaar bij zoeken in Google

 

Joram Plantenga

My BackYard

 

www.mybackyard.nl

www.mybackyard.com

www.mby.nl

www.mby.com

www.plantenga.com

www.plantenga.nl

 

Landschap:

- binnenstedelijk

- stedelijk

- nieuw stedelijk

- infrastructuur

- agrarisch

- natuur

- recreatief

- water

 

Functie:

- wonen

- voorzieningen

- bedrijven

- onderwijs

- wegen

- recreatie

- openbaar vervoer

- natuur

- landbouw

- water

 

Op zoek naar een landschapsarchitect, tekenaar of contractschrijver?

 

My BackYard Tuin- en Landschapsarchituur maakt ontwerpen voor de groene leefomgeving, van tuinontwerpen tot gebiedsinrichting op regionale schaal.

 

Bureaupagina

 

Op zoek naar een landschapsarchitect, tekenaar of contractschrijver? Dan bent u hier aan het juiste adres. My BackYard is de bedrijfsnaam waaronder ik, Joram Plantenga, werk.[JO1]  Vanuit mijn eigen kantoor of gedetacheerd op locatie werk ik aan creatieve, tijdloze en bovenal maakbare oplossingen van uw ruimtelijke vraagstukken. Ik heb gewerkt aan een breed scala van projecten voor overheden, bedrijven en particulieren. Maatwerk en een goede samenwerking met uw organisatie staan hierbij voorop.

Het wegen van belangen, het creatieve proces, werken op verschillende schaalniveaus inspireert mij elke keer weer. Een flexibele werkhouding en een integrale aanpak kenmerkt mijn werkstijl.

 

Buurtontwikkelingsprogramma Bouwmeesterbuurt:

Locatie: Almere

Landschap: stedelijk

Functies: wonen, voorzieningen

Oppervlakte: 11,5 ha

Opdrachtgever: Ymere

Team: Dienst stedelijke ontwikkeling Almere en My BackYard

Soort opdracht: ruimtelijke analyse, bouwstenen, schetsontwerp

 

Wat houdt het project in?

De Bouwmeesterbuurt verpauperde. Zowel in fysiek opzicht als voor wat betreft de sociaaleconomische positie van de bewoners[JO2]  ging het niet goed met de buurt.

 

Bijzonder aan dit project was een aanpak[JO3]  gericht op identiteit, dynamiek en toekomstperspectief voor de Bouwmeesterbuurt. Wij hebben ons gericht op het fysieke spoor. Na het verkennen van de ruimtelijke problematiek zijn bouwstenen in de vorm van kleine concrete chirurgische ingrepen ontwikkeld. Met beperkte middelen geven deze een kwaliteitsimpuls aan de buurt.

 

Overijsselselaan:

Locatie: Leeuwarden

Landschap: infrastructuur, stedelijk

Functie: wegen

Lengte: 2,5 km

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden

Team: Projectbureau De Zuidlanden en My BackYard

Soort opdracht: ontwerp tracébesluit (OTB), tracébesluit (TB)

 

Wat houdt het project in?

De aanleiding vormde de komst van de haak om Leeuwarden (korte toelichting). Hierdoor verloor de Overijsselselaan de functie van provinciale weg en werd een invalsweg.[JO4]  De laan loopt door het nieuwe stadsdeel De Zuidlanden waarmee het een stedelijk karakter krijgt.[JO5] 

 

Het ontwerp doet recht aan de nieuwe functie als invalsweg en stedelijke laan doordat het tracé royaal ontworpen is en uit een aantal zeer luie bochten zonder rechtstanden bestaat. Wanneer men de stad in rijdt verandert daarmee steeds het zicht op de stad. Het profiel is zeer ruim met 2x2 rijstroken en heeft veel groen door 15 meter brede middenbermen met bomen. Ook in de zijberm staan bomen die de laan een groene uitstraling geven en het belang van invalsweg onderstrepen. De kruispunten zijn ingericht met verkeerslichten. Fietsers kunnen de laan ongelijkvloers passeren bij de kruispunten.

 

 

Drachtsterplein:

Locatie: Leeuwarden

Landschap: infrastructuur, stedelijk

Functie: wegen, water

Oppervlakte: 2,0 ha

Opdrachtgever: Provincie Fryslân

Team: Gemeente Leeuwarden en My BackYard

Soort opdracht: variantenstudie, beeldkwaliteitsplan, referentieontwerp voor UAV-GC contract

 

Wat houdt het project in?

De opgave bestond uit het vergroten van de doorstroming van het verkeer, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en het inpassen binnen het stedelijke weefsel. De oude situatie voldeed niet meer, omdat de wachttijden voor automobilisten en fietsers te hoog op liepen.

 

Eerst [JO6] Als eerste stap is er een variantenstudie gedaan waarbij de variant met verkeerslichten en fietsonderdoorgangen als beste uit de bus door de goede doorstroming van het verkeer en de goede mogelijkheden om het ontwerp landschappelijk in te passen.

Vervolgens hebben we een beeldkwaliteitsplan en een referentieontwerp opgesteld.

Bijzonder is dat er tijdens dit proces ruimte is gevonden om een sloepenroute toe te voegen aan het project.

Deze biedt een alternatief voor een onbevaarbaar deel van de Wirdummervaart zodat de oude vaarverbinding tussen Leeuwarden en Wirdum en de uitbreidingswijken Zuiderburen/De Zuidlanden weer mogelijk wordt. Door het inpassen van de vaart en het versterken van de groenstructuur is de gebruiks- en belevingswaarde geoptimaliseerd.

Fietspaden bestaan uit rechtstanden en luie bochten. Goed voor het comfort en de sociale veiligheid.

Basaltkeien en keramiek verhogen de belevingswaarde, zijn toekomstbestendig en onderhoudsvriendelijk.

 

Evenemententerrein Kenniscampus:

Locatie: Leeuwarden

Landschap: stedelijk, recreatief

Functie: recreatie, onderwijs

Oppervlakte: 3,5 ha

Opdrachtgever: Kenniscampus BV

Team: Drive3d! en My BackYard

Soort opdracht: voorlopig ontwerp, visualisatie

 

Wat houdt het project in?

De opgave bestond uit het ontwerpen van [JO7] een groen evenemententerrein op een terrein gelegen tussen het Rengerspark en de Kenniscampus. Dit terrein wordt ook gebruikt door de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en Stenden Hogeschool voor onderwijsdoeleinden, sport en festiviteiten.

Ook moest de locatie ruimte bieden aan een grote hoeveelheid grond.

 

 

Drie elementen vormen de basis van het ontwerp:

- een evenementenstrip als plug-in stekkerdoos;

- een groene heuvel met podium, ligweide en uitzichtpunt;

- een riant grasveld met een wandelpad omzoomd door parkbomen.

Het plan maakt een flexibele programmering mogelijk, variërend van sporttoernooien en intieme voorstellingen tot grootschalige concerten en onderwijsfestiviteiten.

 

 

 

Fietsboulevard Leidsche Rijn:

Locatie: Leidsche Rijn, Utrecht

Landschap: infrastructuur, nieuw stedelijk

Functie: wegen

Lengte: 2,5 km

Opdrachtgever: Projectbureau Leidsche Rijn

Team: Eker & Schaap en [JO8] My BackYard

Soort opdracht: voorlopig ontwerp bouwstenen, definitief ontwerp bouwstenen

 

Wat houdt het project in?

Binnen Leidsche Rijn is de fietsboulevard een van de dragers van de openbare ruimte.

Met zijn lengte van 2,5 kilometer loopt hij dwars door een groot aantal buurten. [JO9] 

De opgave was om een document met bouwstenen te leveren. [JO10] Deze bood ingrediënten aan de ontwerpers van de verschillende deelgebieden waar de fietsboulevard doorheen loopt. De eenheid binnen de Fietsboulevard is zo gewaarborgd, terwijl er tegelijkertijd ruimte overbleef voor de individuele inbreng van de ontwerpers.

Het profiel van de fietsboulevard is met 6,5 meter zeer royaal. Dit maakt het mogelijk dat er naast ruimte voor fietsen ook ruimte is voor skaten, wandelen, flaneren, het organiseren van een markt, etc. Snel, comfortabel en veilig is de fietsboulevard vooral omdat hij voorrang heeft over praktisch alle kruisende wegen. Bovendien functioneert hij door zijn verhoogde ligging als verkeersdrempel voor het kruisende verkeer. De flauwe bochten maakt dat de lijn over grote afstanden afleesbaar en overzichtelijk is.

Het oppervlakte bestaat uit een extra glad asfalt: optimaal comfort voor skaters en fietsers dus.[JO11] 

 

Gezond schoolplein Liudger:

Locatie: Drachten

Landschap: stedelijk

Functie: onderwijs

Oppervlakte: 1,0 ha

Opdrachtgever: Christelijke Scholengemeenschap Liudger

Projectpartners: Bureau Johan Aaij tuinadvies en -ontwerp en My BackYard

Soort opdracht: Ontwerp gezond schoolplein

Werkzaamheden: tekenwerk

 

Wat houdt het project in?

CGS Liudger, een christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs, wilde haar schoolplein volgens de principes van Gezond Schoolplein van Jantje Beton inrichten. Een Gezond Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. [JO12] 

Samen met Bureau Johan Aaij is met beperkte middelen een ontwerp gerealiseerd dat jongeren de ruimte geeft om te bewegen en te spelen in een uitdagende en groene omgeving.

 

Ingrediënten voor het gezonde schoolplein zijn gevormd door avontuurlijke stapstenen, het creëren van een theater voor buitenlessen en het toevoegen van plukfruit.

 

Herinrichting binnenstad oost:

Locatie: centrum Leeuwarden

Landschap: binnenstedelijk

Functie: wonen, voorzieningen

Oppervlakte: 1,0 ha

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden

Projectpartners: Gemeente Leeuwarden en My BackYard

Soort opdracht: voorlopig ontwerp, definitief ontwerp

 

 

Wat houdt het project in?

Het projectgebied met de Korfmakerstraat, Koningsstraat en De Tuinen liggen in de historische binnenstad van Leeuwarden. Door de jaren heen was de inrichting verouderd en verrommeld. Ook voldeed de inrichting niet meer aan de veranderde eisen van de tijd.

In samenwerking met de gemeente Leeuwarden is een voorlopig- en een definitief ontwerp gemaakt voor de openbare ruimte passend binnen de binnenstadsvisie. Door de openbare ruimte te ontdoen van de wildgroei aan inrichtingselementen, het slim herschikken van parkeerplaatsen en het verwijderen van de hekwerken langs de kade wordt de gracht zichtbaar. Zo is er een rustig beeld ontstaan waar gebruikers op een natuurlijke manier hun weg vinden.

Op de hoek van De Tuinen met de Voorstreek is er ruimte gemaakt voor een terras dat niet alleen extra mogelijkheden biedt aan de eigenaar, maar ook het straatbeeld verlevendigt.

In de Koningsstraat is het historisch profiel teruggebracht, met stoepjes voorzien van oude Friese [JO13] geeltjes.

De Korfmakerstraat is ingericht als shared space, een ongedwongen inrichting die daarmee ook optimaal ruimte biedt aan terrassen voor de aanwezige restaurants.

De oude plataan heeft een prominente plaats gekregen.[JO14] 

 

Inrichtingsplan Johanniterveld:

Locatie: Leidsche Rijn, Utrecht

Setting: nieuw stedelijk, stedelijk

Functie: wonen

Oppervlakte: 10,5 ha

Opdrachtgever: Projectbureau Leidsche Rijn

Team: Eker & Schaap en My BackYard

Soort opdracht: voorlopig ontwerp inrichtingsplan, definitief ontwerp inrichtingsplan

 

Het Johanniterveld is een buurt binnen Leidsche Rijn. Het ademt de oude sfeer van het gebied. Een belangrijke opgave was de inpassing van de oude bebouwing met de bijbehorende royale tuinen. Deze maakt meer dan 50% uit van het uitgeefbare oppervlakte van de nieuwe buurt.

De nieuwe kavels zijn op een onregelmatige manier tussen de bestaande percelen geplaatst. Een aantrekkelijke afwisseling van oud en nieuw. De openbare ruimte binnen deze buurt is minimaal. Het beeld wordt dan ook bepaald door het vele groen op de ruime privékavels en de vele gehandhaafde slootjes. Dit tuinenparadijs wordt aangevuld met twee openbare tuinen: een speelveld en een honden uitlaatplek. De rijkdom aan ruime privétuinen levert een parkachtig beeld op, waar buurtbewoners uit de dichter verkavelde aanliggende buurten ook van profiteren.

 

Julianalaan:

Locatie: Leeuwarden

Landschap: stedelijk, infrastructuur

Functie: wegen

Oppervlakte: 2,0 ha

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden

Team: Gemeente Leeuwarden en My BackYard

Soort opdracht: visualisatie

 

Wat houdt het project in?

Doel van de herinrichting was de doorstroming van het verkeer en de oversteekbaarheid van de Julianalaan. Bij de herinrichting van dit deel van de stadsring is ook nadrukkelijk gekeken naar de leefbaarheid en veiligheid van de aangrenzende wijken.

De binnenring wordt extra herkenbaar doordat er een principeprofiel ontwikkeld is hiervoor. Het standaardprofiel van de binnenring bestaat uit twee gescheiden rijstroken, een overrijdbare middenberm en aan twee zijden een parallelstructuur voor de fietsers en bestemmingsverkeer. Zijn groene uitstraling krijgt de binnenring door de bomen en de hagen langs de rijbaan.

Het ontwerp is door de gemeente Leeuwarden gemaakt. My BackYard maakte de visualisaties door op een efficiënte wijze een deel van het standaardprofiel wat al gerealiseerd was in een foto van de huidige situatie te ‘photoshoppen’.

 

Oostergoplein:

Locatie: Leeuwarden

Landschap: stedelijk, infrastructuur

Functie: wegen

Oppervlakte: 3,0 ha

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden

Team: Gemeente Leeuwarden en My BackYard

Soort opdracht: beeldkwaliteitsplan, schetsontwerp, voorlopig ontwerp, referentieontwerp voor UAV-GC contract, visualisatie

 

Wat houdt het project in?

Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren wilde de gemeente Leeuwarden het Oostergoplein aanpassen. Dit was nodig, omdat het Oostergoplein een steeds drukker en belangrijker kruispunt wordt voor voetgangers, fietsers en auto's. De belangrijkste opgave was het op een logische, sociaal veilige en natuurlijke wijze inpassen van een fiets- en voetgangersonderdoorgang in haar omgeving.

 

Binnen het ontwerp is rekening gehouden met een te ontwikkelen woontoren die met haar voet in de zuidelijke toerit van de onderdoorgang staat.

De onderdoorgang is op een logische wijze ingepast door bestaande richtingen in het stedelijke weefsel te gebruiken. Hierdoor is een prettige verkeersruimte ontstaan met verblijfskwaliteit.

Het gebruik van hoogwaardige en tijdloze materialen maakt het ontwerp niet alleen duurzaam maar ook beheerbaar.

 

Inrichtingsplan Rijnsche Hout:

Locatie: Leidsche Rijn, Utrecht

Landschap: nieuw stedelijk

Functie: wonen

Oppervlakte: 6,0 ha

Opdrachtgever: Projectbureau Leidsche Rijn

Team: Eker & Schaap en My BackYard

Soort opdracht: Voorlopig ontwerp inrichtingsplan, definitief ontwerp inrichtingsplan

 

Wat houdt het project in?

De Rijnsche Hout is een nieuwe wijk binnen Leidsche Rijn en omgeven door een nieuw te graven singel. De singel ligt op de plek waar vroeger de Oude Rijn stroomde. De wijk kent een dichtheid van circa 40 woningen per hectare.

 

De hoge dichtheid wordt zichtbaar in het gekozen stedenbouwkundige concept. Langs de fraaie singel liggen dicht bebouwde hoven met een minimum aan openbare ruimte. De kwaliteit wordt mede bepaald door de groene omgeving waarin de wijk ligt.

Het karakter van de wijk wordt bepaald door los verspreid staande bomen. Het gaat om Sophora japonica's: grote monumentale bomen met een openkroon, die een opvallende bloei vertonen.

Geplaatst langs de singel en verspreid over de hoven zullen ze op termijn over het hele eiland een transparant dak van takken spannen: de Rijnsche Hout.

 

Bedrijventerrein Sanjesfljild:

Locatie: Giekerk

Landschap: agrarisch, nieuw stedelijk

Functie: bedrijven

Oppervlakte: 6,0 ha

Opdrachtgever: Gemeente Tytsjerksteradiel

Team: Drive3d! en My BackYard

Soort opdracht: prijsvraag (gewonnen), visualisatie, schetsontwerp, stedenbouwkundig plan

 

Wat houdt het project in?

Gelegen aan de rand van Giekerk ligt een stuk landbouwgrond waar de gemeente Tytsjerksteradiel een bedrijventerrein wil ontwikkelen.

De vraag was om een stedenbouwkundig plan voor een bedrijventerrein van circa 6 hectare met een landschappelijke inpassing en aandacht voor duurzaamheid en beeldkwaliteit te ontwikkelen.

 

Het ontwerp kenmerkt zich door een landschappelijke geleding waardoor het opgedeeld is in vijf uitgeefbare blokken, door groen van elkaar gescheiden. De uitgeefbare blokken [JO15] hebben de schaal van wat in de omgeving gangbaar is. Een groene wig verbindt het dorpslint via het nieuwe bedrijventerrein direct met het buitengebied.

Tussen het dorpslint en het bedrijventerrein komt een nieuw erf waaraan de kerk, een voormalige school, een zorgboerderij en nieuwe bedrijfswoningen komen te liggen.

De bedrijfsgebouwen krijgen het uiterlijk van een kapschuur, waarbij de kap verplicht oost-west wordt geplaatst. De gebouwen worden in hout uitgevoerd.

Vanuit duurzaamheid en de herkenbaarheid van het bedrijventerrein zijn er eisen gesteld aan de dakvlakken: het zuidelijke georiënteerde dakvlak in zonnepanelen en het noordelijke dakvlak met gras.

 

Speelplaatsen de Bongerd en Rijnsche hout:

Locatie: Leidsche Rijn, Utrecht

Landschap: nieuw stedelijk

Functie: recreatie

Oppervlakte: 0,1 ha

Opdrachtgever: Projectbureau Leidsche Rijn

Team: Eker & Schaap en My BackYard

Soort opdracht: schetsontwerp inrichtingsplan

 

Wat houdt het project in?

De Bongerd en de Rijnsche Hout zijn twee uitbreidingswijken binnen de Leidsche Rijn. Hier liggen twee locaties voor speelplaatsen.

Bij het ontwerpen stond ‘zand’ als thema centraal. [JO16] Elke speelplek heeft daarom een zandbak gekregen. Daarnaast is bij het materiaalgebruik en de vormgeving uitsluitend gebruik gemaakt van duurzame basismaterialen als RVS, aluminium, beton en hout. Alleen  de natuurlijke kleuren van de gebruikte materialen zijn toegepast.[JO17]  De vormgeving van de verschillende elementen is simpel en rustig.

 

Speelplek Bongerd

De speelplek in de Bongerd ligt op de overgang van een plein en een groen hof. Het gedeelte op het plein bestaat uit een grote zandbak en een rij van banken gecombineerd met fietsbeugels.

Drie perenboompjes geven schaduw en beschutting. De gecombineerde rij banken/fietsbeugels zorgt er voor dat kleine kinderen niet zomaar in één keer de fietsboulevard op kunnen rennen.

Het ruime oppervlakte verharding rond de elementen geeft volop gelegenheid tot rennen, fietsen, skaten, etc. De overgang tussen verharding en gras wordt gevormd door een brede betonnen zit- en speelrand. Op het gras staan nog drie speeltoestellen.

 

Speelplek Rijnsche Hout

De speelplek in de Rijnsche Hout is duidelijk familie van de plek in de Bongerd. Er is een zandbak met een vergelijkbare vorm, de speeltoestellen staan op hetzelfde type valondergrond, en bestrating en banken zijn identiek. De plek ligt op een klein schiereilandje. Een brede haag begrenst een verhard platform, waar de speel- en zitelementen op zijn gesitueerd. Deze intieme speelplek draait voornamelijk om de zandbak. De extra ruimte is voor twee wiebeltoestellen en een aantal duikelrekken.

 

Fietstunnel Van Loonstraat:

Locatie: Leeuwarden

Landschap: stedelijk, infrastuctuur

Functie: wegen

Oppervlakte: 2,0 ha

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden

Team: Gemeente Leeuwarden, My BackYard

Soort opdracht: beeldkwaliteitsplan, schetsontwerp, voorlopig ontwerp, referentieontwerp voor UAV-GC contract

 

Wat houdt het project in?

Door de toename van verkeer was het vergroten van de doorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid van dit kruispunt nodig. De inpassing in het stedelijk weefsel was hierbij een uitdaging. De locatie ligt [JO18] aan de voet van het Stephensonviaduct met haar taluds. Ingeklemd tussen de sportvelden van Nylân en de tennisvelden.

 

Op het kruispunt Van Loonstraat/ Middelzeelaan/ Julianalaan zijn de verkeerslichten vervangen door een turborotonde en is er een fiets- voetgangerstunnel aangelegd. Daardoor stroomt het verkeer beter door en is de veiligheid van de voetgangers en fietsers vergroot.

De fietstunnel wordt ook een belangrijke schakel in een toekomstige snelle fietsverbinding tussen het westelijke deel van uitbreidingswijk de Zuidlanden en de binnenstad.

Een goede inpassing was mogelijk door de frontwanden van de fietsonderdoorgang schuin te plaatsen. Hiermee kreeg de fietsroute lange zichtlijnen die zich op een natuurlijke manier voegen binnen het stedelijk weefsel.

De hoogwaardige afwerking van de tunnelwanden met basaltkeien geeft de tunnel niet alleen karakter, het is ook onderhoudsarm en toekomstvast.

Een bijzonder graffitikunstwerk geeft de onderdoorgang een eigen karakter.

 

Regiotram Groningen:

Locatie: Groningen

Setting: binnenstedelijk, stedelijk, recreatief, infrastructuur

Functie: openbaar vervoer

Lengte: tramlijn 1 (6,6 km lengte); tramlijn 2 (4,8 km lengte)

Opdrachtgever: Projectbureau Regiotram

Team: Projectbureau Regiotram, My BackYard

Soort opdracht: voorlopig ontwerp, referentieontwerp, opstellen eisen UAV-GC

 

Wat houdt het project in?

Regiotram is de benaming van het plan om de tram terug te laten keren in Groningen. Er zouden twee tramlijnen aangelegd worden:

Tramlijn 1 van het hoofdstation via de Grote Markt naar Zernike.

Tramlijn 2 van het hoofdstation naar Kardinge.

 

Ondanks de moeilijke opgave om een tram dwars door het centrum van de bestaande stad in te passen bleek dit toch mogelijk, met behoud van belangrijke groenstructuren. Het ontwerp van het tramtracé voegde zich naar omgeving van stadskern met haar historisch smalle straten, via de radialen, tot de satellieten Zernikecampus en Kardinge. Intensieve samenwerking tussen alle betrokken disciplines had als resultaat dat er een goed doordacht integraal referentieontwerp [JO19] op tafel lag. Klaar om door de gegadigden uit te werken tot een uitvoeringsontwerp.

Mede door de kredietcrisis, waardoor gemeenten zeer sterk op de uitgaven moesten letten, kwam het draagvlak voor de regiotram onder druk te staan. Het project is in december 2012 stilgelegd.

 

Herinrichting Stationsgebied:

Locatie: Leeuwarden

Landschap: binnenstedelijk

Functie: openbaar vervoer, wegen, recreatie

Oppervlakte: 5,5 ha

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden

Team: Gemeente Leeuwarden, provincie Friesland, NS, ProRail, Ton Thus, Het Energiebureau, Het LUX LAB en My BackYard

Soort opdracht: voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, opstellen contracteisen UAV-GC

 

Wat houdt het project in?

Het stationsgebied in Leeuwarden wordt een hoogwaardige entree van de stad en de functie als hét openbaar vervoer knooppunt in Fryslân verbetert sterk. Er komt een nieuw busstation en de bestaande ondergrondse fietsenstalling wordt flink uitgebreid.

 

In de nieuwe situatie loopt de Stationsweg door, achter het Aegon gebouw langs, en wordt het gemotoriseerde verkeer van de Sophialaan afgehaald. Hierdoor wordt het gebied tussen het station en de binnenstad het domein van fietsers en voetgangers en vormt zich een 'rode loper'. Het oude zuiderplantsoen wordt in ere hersteld op de plek waar nu het grasveld voor de Aegon ligt met daarin een unieke mistfontein van de Spaanse kunstenaar Jaume Plensa. De monumentale plataan krijgt een prominente plaats binnen het nieuwe ontwerp. Het ontwerp van de openbare ruimte wordt vervolmaakt door een zorgvuldige detaillering. Het gebruik van hoogwaardige materialen ondersteunt het concept en past binnen het gebruik, de historie en de sfeer van het stationsgebied.

 

Inrichtingsplan Tussen de parken:

Locatie: Leidsche Rijn, Utrecht

Landschap: nieuw stedelijk

Functie: wonen

Oppervlakte: 10,0 ha

Opdrachtgever: Projectbureau Leidsche Rijn

Team: Eker & Schaap en My BackYard

Soort opdracht: voorlopig ontwerp inrichtingsplan, definitief ontwerp inrichtingsplan

 

Wat houdt het plan in?

De buurt ontleent zijn naam aan de ligging tussen het Prinses Amaliapark in het zuiden en het Groot Zandveld in het noorden. De stedenbouwkundige opzet en de vormgeving van de openbare ruimte van Tussen de Parken is een voortzetting van eerder gerealiseerd deel van de wijk. [JO20] Vanwege de gewenste continuïteit, met name op stedenbouwkundig niveau, is gekozen voor een voortzetting in hoofdlijnen van de structuur van Parkwijk Noord.

 

Tussen de Parken kent een helder orthogonaal stratenpatroon. De lijnen zijn structuurbepalende elementen binnen de wijk Het Zand en hebben allen brede, ruime profielen. Haaks op deze wegen staan een aantal smalle straten. Deze straten geleden de lange bouwblokken en bieden een uitzicht vanuit Tussen de Parken op de naastgelegen groene buurten. Omdat Tussen de Parken een relatief hoge dichtheid heeft en mede daardoor een stenig karakter heeft, is de oriëntatie op het omringende groen van groot belang.  Er is een duidelijk verschil gemaakt tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ in de nieuwe buurt.

‘Buiten’ zijn de singels: brede groene profielen met relatief diepe voortuinen. Vanuit de singels is er ruim zicht op de groene omgeving.

‘Binnen’ bestaat uit de interne straten en het autoluwe hof in het superblok. De ruimtes zijn naar binnen gericht, over het algemeen smal, en voornamelijk verhard.

 

WaterCampus:

Locatie: Leeuwarden

Landschap: stedelijk

Functie: bedrijven, recreatie

Oppervlakte: 2,5 ha

Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden

Team: Gemeente Leeuwarden en My BackYard

Soort opdracht: stedenbouwkundige randvoorwaarden

 

Wat houdt het project in?

Het betreft het opstellen van stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de bouw van de uitbreiding van de WaterCampus. Het te realiseren gebouw herbergt kantoren, laboratoria, ontmoetingsruimten en parkeervoorzieningen.

 

De locatie ligt aan de Potmarge. Van oorsprong een natuurlijke stroom waarlangs de veengebieden ten zuidoosten van Leeuwarden ontwaterd werden. Stedenbouwkundig manifesteert het gebied zich als een continu groen/blauwe [JO21] ruimte. Gebouwen staan los in de ruimte, autonoom, zonder zichtbare relatie met de wijk ten noorden en ten zuiden van de Potmarge. Bijzondere aandacht is bij het opstellen van de randvoorwaarden uitgegaan naar de bijzondere ligging aan de Potmarge. Doel was om beide elkaar te laten versterken. Dit betekende als randvoorwaarde het realiseren van een alzijdig gebouw en een royaal openbaar toegankelijk gebied dat aansluit bij de groenstructuur van de Potmarge.

 

Woonzorgcentrum Nieuw Mellens:

Locatie: Leeuwarden

Landschap: stedelijk

Functie: wonen, voorzieningen

Oppervlakte: 2,5 ha

Opdrachtgever: Noorderbreedte

Team: Linum en My BackYard

Soort opdracht: schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp

 

Wat houdt het project in?

Nieuw Mellens is een woonzorgcentrum.[JO22]  De nadruk in Nieuw Mellens ligt op samen met elkaar de dag doorbrengen met huiselijke activiteiten. De vraag was om met beperkte middelen de verouderde, anonieme en harde terreininrichting te vervangen door een groene, zachte wereld waar de bewoners zich thuis voelen.

 

Het concept is gebaseerd op het creëren van een inrichting in vorm, kleur, gebruik en geur die herinneringen opwekken uit de jeugd van de bewoners.

Door slim hergebruik van aanwezige materialen was het mogelijk om dit project te realiseren met beperkte middelen.

 

2015 by www.wouterstorm.com

 

 

Bericht ontvangen!

bottom of page