top of page

Ontwerp binnenterrein Wiebengalocatie Hanzehogeschool, Groningen


Voor de Hanzehogeschool zijn wij gevraagd om het ontwerp van het nieuwe binnenterrein voor onze rekening te nemen. Aanleiding vormde het opwaarderen van het bestaande rijksmonument en de bouw van een nieuw bouwdeel op het binnenterrein. Door het zorgvuldig en terughoudende ontwerp van het maaiveld in het smalle deel van het binnenterrein komen de gevels van het rijksmonument en de nieuwbouw tot hun recht.

Op de kop waar meer ruimte is, zijn naast een oefentuin voor de opleiding fysiotherapie renbanen gerealiseerd om looptesten te kunnen doen met cliënten. Het ontwerp van schetsontwerp tot het definitieve ontwerp

is in nauw overleg met de Hanzehogeschool tot stand gekomen. De kostenraming, werkomschrijving en aanbesteding is gedaan door Citeg.

Recente berichten
Zoeken op tags
Archief
  • LinkedIn Social Icon
bottom of page